Dormitory pl. Sikorskiego 1, 31-115 Kraków tel./fax: (+48) 12 422 7076 (24h/7)